Trading Info

Weryfikacja konta

Dziękujemy za otwarcie rachunku w serwisie Ainvestments. Ze względu na wymogi regulacyjne bezpieczeństwo klienta jest naszym priorytetem. Z tego względu wymagamy określonych dokumentów tożsamości. Dokumenty te należy dostarczyć do Ainvestments, aby móc rozpocząć inwestowanie.
Jeśli chcesz wysłać nam skan dokumentów, prosimy o zastosowanie następujących ustawień: 200 dpi, skali szarości (bez kolorów), format JPEG, rozdzielczość 24 bity.
Dokumenty można również sfotografować smartfonem i przesłać za pomocą opcji Weryfikacja konta na karcie Opcje na stronie internetowej rachunku lub przy użyciu aplikacji mobilnej: Pomoc i wsparcie > Nowy temat > Prześlij plik.

Proszę przesłać następujące dokumenty:

Please provide the following:

Urzędowy dokument tożsamości ze zdjęciem

Dokument tożsamości musi wyraźnie przedstawiać Twoje imię, nazwisko, datę urodzenia, numer seryjny oraz datę ważności. Preferowanymi dokumentami są paszport lub dowód osobisty. Imię i nazwisko na dokumencie musi zgadzać się z danymi podanym w formularzu rejestracyjnym.

Potwierdzenie miejsca zamieszkania

Adres na tym dokumencie musi zgadzać się z adresem podanym w formularzu rejestracyjnym. Adres może być potwierdzony za pomocą faktury (za prąd, telefon, wodę), wyciągu bankowego, umowy najmu lub kredytu hipotecznego. Akceptujemy tylko faktury z ostatnich 3 miesięcy. Upewnij się, że na dokumencie czy rachunku wyraźnie widoczne jest Twoje imię, nazwisko i adres oraz nazwa firmy czy instytucji, która go wystawiła.